ინფორმაცია პოლიტიკური რეკლამის განთავსების შესახებ

ვაქვეყნებთ შპს “რ–რადიოს” (“რადიო მონტე–კარლო”, 101,4 მგჰც) ყოველკვირეულ  ინფორმაციას წინასაარჩევნო აგიტაციისა და პოლიტიკური რეკლამის განთავსებისთვის საეთერო დროის გამოყოფის შესახებ. 2012 წლის 12 – 20 აგვისტოს მონაცემები

ფაილის ჩამოტვირთვა

დანართი 1, მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია:
ფაილის ჩამოტვირთვა

დანართი 2, მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია:
ფაილის ჩამოტვირთვა

დანართი 3, მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია:
ფაილის ჩამოტვირთვა

დანართი 4, მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია:
ფაილის ჩამოტვირთვა

დანართი 5, მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია:
ფაილის ჩამოტვირთვა

დანართი 6, მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია:
ფაილის ჩამოტვირთვა

დანართი 7, მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია:
ფაილის ჩამოტვირთვა

დანართი 8, მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია:
ფაილის ჩამოტვირთვა