ინფორმაცია პოლიტიკური რეკლამის განთავსების შესახებ – 2013

ვაქვეყნებთ შპს «რ–რადიოს» («რადიო მონტე–კარლო», 101,4 მგჰც) ყოველკვირეულ  ინფორმაციას წინასაარჩევნო აგიტაციისა და პოლიტიკური რეკლამის განთავსებისთვის საეთერო დროის გამოყოფის შესახებ. 2013 წლის **-** -ოს მონაცემები

15-22.03.2013 — PDF ფაილი

2013-03-17 – PDF ფაილი

22-29.03.2013 — PDF ფაილი

29.03-05.04_2013 — PDF ფაილი

05-12.04 — PDF ფაილი

12-19.04 — PDF ფაილი

26.04 — PDF ფაილი

19-26.04 — PDF ფაილი