წინასაარჩევნო აგიტაციისა და პოლიტიკური რეკლამის განთავსება 2014

იხილეთ მიმაგრებული ფაილები PDF ფორმატში:

13.06.2014 | 04.07.2014-10.07.2014

06.06.2014-12.06.2014 | 29.05.2014-05.06.2014 | 16.05.2014-23.05.2014

09.05.2014-16.05.2014 | 02.05.2014-09.05.2014 | 25.04.2014-02.05.2014