სარეკლამო ნიხრები

რეკლამის განთავსების ღირებულება “რადიო მონტე-კარლოს” ეთერში
ქალაქი თბილისი, FM 101,4

დილის პრაიმ-თაიმი [10:00 — 11:00]
ერთი წუთი სარეკლამო დროის ღირებულება – 20$ დღს-ს გარეშე

— თხუთმეტწამიანი ერთი სარეკლამო რგოლის გაშვების ღირებულება — $5 დღს-ს გარეშე;
— ოცწამიანი ერთი სარეკლამო რგოლის გაშვების ღირებულება — $6,55 დღს-ს გარეშე;
— ოცდაათწამიანი ერთი სარეკლამო რგოლის გაშვების ღირებულება — $10 დღს-ს გარეშე.

საღამოს პრაიმ-თაიმი [18:00 — 21:00]
ერთი წუთი სარეკლამო დროის ღირებულება — $20 დღს-ს გარეშე

— თხუთმეტწამიანი ერთი სარეკლამო რგოლის გაშვების ღირებულება — $5 დღს-ს გარეშე;
— ოცწამიანი ერთი სარეკლამო რგოლის გაშვების ღირებულება — $6,66 დღს-ს გარეშე;
— ოცდაათწამიანი ერთი სარეკლამო რგოლის გაშვების ღირებულება — $10 დღს-ს გარეშე.

ღამის ეთერი [00:00 — დილის 07:00]
ერთი წუთი სარეკლამო დროის ღირებულება — $10 დღს-ს გარეშე

— თხუთმეტწამიანი ერთი სარეკლამო რგოლის გაშვების ღირებულება — $2,5 დღს-ს გარეშე
— ოცწამიანი ერთი სარეკლამო რგოლის გაშვების ღირებულება — $3,3 დღს-ს გარეშე
— ოცდაათწამიანი ერთი სარეკლამო რგოლის გაშვების ღირებულება — $5 დღს-ს გარეშე.

სარეკლამო რგოლის დამზადების ღირებულება (საშუალო სირთულის)
— ერთი ოცდაათწამიანი სარეკლამო რგოლის დამზადების ღირებულება — $60 დღს-ს გარეშე;
— ერთი ოცწამიანი სარეკლამო რგოლის დამზადების ღირებულება — $40 დღს-ს გარეშე;
— ერთი თხუთმეტწამიანი სარეკლამო რგოლის დამზადების ღირებულება — $30 დღს–ს გარეშე.